Algkontroll

Engel Algätare är inte ett algbekämpningsmedel. Det minskar istället problemet med övergödning i vattnet, t ex ammoniak, urea, nitriter, nitrater och fosfater. Engel Algätare ger också en väsentlig minskning av bottensedimenten, både cellulosakomponenter och ligninkomponenter från döda och ruttnande växtmaterial. Det eliminerar också lukt och gör mörkt vatten, som kan kopplas till många olika typer av organiskt avfall som normalt bildas i vatten, klarare. Engel Algätare är varken giftigt eller basiskt och därför harmlöst för människa, fisk, djur, växter och annat vattenliv. Engel Algätare är framtaget som ett åtgärds- program som löser problem kopplade till övergödning, lukt, mörkt vatten och bottenslam, men är också utformat som ett program för förebyggande underhåll som hindrar dessa vanliga dammproblem från att återkomma! Engel Algätare håller dammen frisk, balanserad och kemikaliefri!

Traditionell kemisk behandling mot alger

Det finns några få traditionella behandlingar, som till sin natur är kemiska och mycket giftiga för fisk och annat vattenliv, som använts under åren i försök att kontrollera algrelaterade problem i dammar och sjöar. Behandlingarna är kortsiktiga och ger mycket begränsade resultat, huvudsakligen därför att de är inriktade på symptomen från algblomningen och inte de problem som orsakar den, dvs solljus och övergödning.


Utöver de kortsiktiga problemen så medför även kemisk bekämpning ett flertal långsiktiga problem. Dammarna kan behöva muddras på grund av ansamling av döda alger i lager från flera års kemikaliebehandling, men också annat organiskt avfallsmaterial som samlats, t ex gräsklipp, löv och annat dött växtmaterial. Muddring av en damm är mycket kostsamt och tidskrävande. Eventuella kemikalier kan vända upp och ner på den biologiska balansen i dammen.


Dosering av Engel Algätare levereras i föruppmätta vattenlösliga förpackningar på 225 gram. Dessa förpackningar löses upp på några minuter vid kontakt med vatten, vilket ger en enkel enstegsdosering. Det krävs ingen mätning, ingen blandning eller sprayning! Kasta bara i antalet föreskrivna paket direkt i dammvattnet, vid dammens kanter, så gör mikroorganismerna resten!

Projektbild

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Utetjänst AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies