Om oss

Om Utetjänst AB

Utetjänst AB är verksamt inom nyanläggning, skötsel och underhåll av grönområden med flera här tillhörande områden.
Med våra gedigna kunskaper, spetskompetens och moderna teknik är vi unika i branschen.

Sedan starten 1980 har vi arbetat intensivt med att förnya oss kontinuerligt. Vi strävar ständigt efter att vara kompletta i vårt fack.
För varje projekt ser vi till att kvalitetsansvariga som har ingående kunskap om projektet.

Tack vare vår långsiktiga strategi för nytänkande och moderna metoder i företaget är vi ledande i branschen. Vi arbetar också hårt för att vara i främsta ledet inom nya nischer, hitta innovativa arbetsmetoder och nya kundgrupper.

Kunskap och kvalitet är nyckelord för oss. Vi gör allt för att våra uppdragsgivare ska vara nöjda med vårt arbete. Till vårt framgångsrecept för framtiden är satsningen på våra medarbetares kompetensutveckling.

Vår uppgift är förverkliga de visioner som våra uppdragsgivare har. Vid nyanläggningar och renoveringar av utemiljöer lägger vi därför stor vikt vid att hitta en utformning som motsvarar dessa önskemål. Vid behov sker planeringen i samarbete med erfarna landskapsarkitekter.

Utetjänst AB har varit verksamt inom trädgårdsanläggning sedan 1980. Idag finns vi på många håll i södra Sverige. Vår bas ligger i Bjuv, vi finns dessutom i Malmö.

Utetjänst AB grundades den 1 mars 1980 av Leo Due och Ellen Due och drivs numera vidare av mångåriga anställda Anders Nilsson, Andreas Nielsen och Anders Fisch.

Företagets ursprungliga verksamhet var ogräsbekämpning och underhåll av trädgårdar. Till vår nuvarande adress flyttade vi 1986. Vi utför underentreprenader inom anläggning och underhåll av golfbanor och andra grönområden som parker, kyrkogårdar och trädgårdar. Nu säljer vi dessutom specialmaskiner och aggregat till grönytesektorn.

Vi har utvecklat en egen produkt för sprutsådd, Scan-Seed®. Med Scan-Seed® kan man så stora arealer på mycket kort tid. Bindemedlet Scan-Binder® utvecklades för att kunna "binda" fröet i marken för säkrare och bättre etablering vilket ger oss ett försprång i alla kvalitetsavseenden.

Utetjänst och miljön

Utetjänst arbetar inte bara för att göra omgivningen grönare utan vi arbetar även för att göra miljön grönare. Vår miljöpåverkan är något vi tar på allvar och vi, i den mån det är möjligt, arbetar och eftersträvar efter att göra den så liten som möjligt.
Ett tecken på detta är vårt miljöledningssystem för kemisk ogräsbekämpning. Miljöledningssystemet är baserat på och följer ISO 9001 och ISO 14001. Detta säkerställer att vi arbetar efter gällande lagar och regler samtidigt som allt dokumenteras.
Detta för vår och er skull och inte minst för framtidens skull.
Vad gäller fordonsparken så i samband med att den uppdateras med nya fordon så arbetar vi aktivt för att hitta de alternativ som är bäst för miljön samtidigt som det skall passa in i vår verksamhet.

Miljöpolicy

  • Som en naturlig del av vårt arbete skall vi bedriva ett aktivt och förebyggande miljöarbete som gynnar kretsloppssamhället.

  • Vi skall sätta fokus på en optimerad energianvändning och vid all nyanskaffning skall vi ställa relevanta miljökrav.

  • Vi skall minst följa gällande miljölagstiftning och andra regler och krav som vi berörs av samt inspireras av samhällets och kundens krav och förväntningar.

  • Vi skall påverka miljön på ett positivt sätt genom att begränsa och förebygga utsläpp till luft, mark och vatten.

  • De produkter som vi arbetar med skall ge minsta möjliga miljöpåverkan genom ett genomarbetat system för bästa produktval.

  • Vi skall genom vårt miljöarbete bidraga till en långsiktig hållbar utveckling.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Utetjänst AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies