såbilSprutsådd är en mycket ekonomisk metod för gräsetablering. Metoden är effektiv bl.a. genom att gräsfröet klistras fast till ytan. Sådd kan ske direkt på befintlig markyta - även där matjord saknas.


Gräsetablering med C1 metoden kommer främst till användning i samband med vägbyggen, på flygfält, soptippar, industrimark, vid återställning av grustag, stenbrott m.m. samt på campingplatser, golfbanor, parkanläggningar o.s.v.


Normalt används en gräsfröblandning som är lågväxande då man önskar en underhållsfri yta. Under de första åren kan dock vissa problem med ogräs uppstå.

När det gäller återställning av gamla grustag kan det ibland vara lämpligt med en inblandning av andra fröer som t.ex. Olika blomsterängs blandningar m.fl.

Vid återställning av soptippar kan vi blanda in vildblomsfrön,  lusern, klöver m.m.

Vi kan även erbjuda Bi och Insektsblandningar för den biologiska mångfalden.

Vi kan även blanda frö efter ert egna recept.


Vi utför även sådd av lusern och vitklöver som marktäckning i buskage etc.

A1, C1 och VÄG94 metoderna är användbara på en mängd områden.

Kontakta UteTjänst med era önskemål.

Ladda ner info om sprutsådd här!Användningsområden

 • Vägslänter
 • Järnvägsslänter
 • Flygfält
 • Parkmark
 • Golfbanor ruff
 • Soptippar
 • Grustag, Stenbrott m.m.
 • Industritomter
 • Marktäckning i buskage


Fördelar:                                                           

 • Billig metod
 • Underhållsfritt
 • Kräver inte matjord
 • Kan utföras även i regnväder
 • Efterlämnar ej hjulspår
 • 2 års etableringsgaranti
 • Blomsterfröer,klöver kan inblandas
 • Fast pris

Ladda ner info om sprutsådd här!