Plantering kräver dels kompetens och noggrannhet. Detta innefattar självklart kunskap om Anläggnings-Ama. Kunskap i ritningsläsning är ett måste för att få rätt växt på rätt plats.
Med Utetjänsts mångåriga erfarenhet av planteringsarbeten och med vår välutbildade personal så kan vi stå för orden kompetens och noggrannhet.

Växtkunskap:
Växters latinska och svenska namn är ett krav för att kunna ta ansvar för ett planteringsprojekt. Att kunna känna till växter på bar kvist, att kunna etableringsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning och gallringsbeskärning av etablerat växtmaterial gör att vi har en stor bredd bland våra medarbetare.

För att kunna garantera Er bästa möjliga etableringsresultat så tar UteTjänst AB ett jordprov för analys så att vi kan bestämma vad som eventuellt kan behövas tillsättas i jorden för at etableringen skall bli maximerad.

 

UteTjänst AB har stor erfarenhet av plantering i fiberduk. Plantering i fiberduk är mer tidskrävande men kräver inte lika mycket underhåll. Fiberduken håller ogräset i schack under etableringstiden.