Anders Nilsson
Produktionschef - Bjuv
Kvalitetsansvarig
Delägare
incognito_man
Tel.042-88 992
Mobil.0703-478 988
E-post.Anders Nilsson
Ansvarsområde:Anläggning, Sprutsådd

Andreas Nielsen
Produktionschef - Syd
Kvalitetsansvarig
Delägare
incognito_man_2
Tel.040-18 51 62
Mobil.0703-479 002
E-post.Andreas Nielsen
Ansvarsområde:Anläggning Staffanstorpavdelningen


Anders Fisch
Arbetsledare - Ogräsbekämpning
Miljöansvarig

Delägare
incognito_man
Tel.042-88 994
Mobil.0703-478 989
E-post.Anders Fisch
Ansvarsområde:Ogräsbekämpning
Försäljning maskiner och reservdelar

Jan-Erik Gudmundsson
Arbetsledare - Anläggning
Verkstad
incognito_man_2
Tel.042-88 991
Mobil.0705-278 983
E-post.Jan-Erik Gudmundsson
Ansvarsområde:

Kajsa Askelin
Administratör
incognito_kvinna_2
Tel.042-88 990
E-post.Kajsa Askelin
Ansvarsområde: