Kemisk Ogräsbekämpning
Ogräsbekämpning med kemikalier är idag fortfarande den mest effektiva och prisvärda lösningen för att få bukt med ogräs.
Andra lösningar som hetvatten och termisk ogräsbekämpning kräver 6-8 behandlingar per säsong för att vara riktigt effektivt. Lägg där till brandrisken vid termisk bekämpning och det stora behovet av vatten (480 l/h) och diesel (6 l/h) vid hetvattenbekämpning.
Med kemisk ogräsbekämpning räcker det med 2 behandlingar per säsong.

Synbart resultat av behandlingen kan ses inom 7-14 dagar.


Användningsområden:

 • Upplagsplatser
 • Staket
 • Buskage
 • Stenbelagda gångar
 • Grusytor
 • Häckar
 • Pipelines
 • Oljedepåer
 • Husliv
 • Björnlokebekämpning
 • Parkslide
 • Kantsten och Refuger
 • Med mera

Fördelar:

 • Mycket prisvärd
 • Snabbt synligt resultat
 • Minsta möjliga miljöpåverkan
 • Kräver lite vatten
 • Ingen brandrisk


Garanti:


UteTjänst kan garantera ett 90%-igt resultat på ogräs - utan skador på övriga växter.


UteTjänst använder endast bekämpningsmedel som godkänts av Naturvårdsverket.


Allt arbete utförs av behörig personal och vi tar hand om anmälan till berörda myndigheter.