Termisk 1Termisk ogräsbekämpning är en över 100 år gammal metod för att bekämpa ogräs med värme. HOAFs Infraplus® är ett komplett system som kombinerar infraröd radiatorvärme med varmluft. När man behandlar den oönskade vegetationen med infraröd värme under ett kort ögonblick, stelnar proteinerna. Fuktigheterna i växten gör att cellerna expanderar och brister så att den vissnar. Processen förstärks och påskyndas av hetluftsaggregatet.

Termisk ogräsbekämpning gör ingen åverkan på plattor och asfalt, ej heller på växtligheten runt om kring.

Denna metod kan inte jämföras med kemisk bekämpning, vare sig kostnadsmässigt eller effektmässigt...

...metoden är giftfri.

Termisk 2