Underhåll av grönområden

Anläggning

UteTjänst AB åtar sig fullständig skötsel och markunderhåll i bostadsområden, parkområden, industrimark, sports- och fotbollsplaner m.m.


Vi gör upp ett fullständigt underhållsprogram för t.ex. gräsmattor, buskage, grusbelagda ytor (plattor), träd m.m.


Underhåll av buskage omfattar vårstädning och eventuell erforderlig kemisk ogräsbekämpning - varvid UteTjänst AB ombesörjer ansökning om tillstånd till bekämpningen. Vi följer givetvis Naturvårdsverkets bestämmelser.


För att minska underhållskostnaderna kan barkmull eller andra marktäckande material utläggas. Vi sköter buskagen kontinuerligt under hela växtperioden och utför härunder höststädning samt beskärning av allt vedartat material alternativt buskar och träd. Allt till fasta priser.


Användningsområden

 • Industrier
 • Kommuner
 • Golfbanor
 • Idrottsplatser
 • Fastighetskontor
 • Bostadsområden


 Fördelar:

 • Fast pris
 • Uppfyller skötselkraven
 • Inga semesterproblem
 • Fackmässigt utförande
 • Kostnadsfri rådgivning
 • Besiktning av lekplatser