Utetjänst AB är verksamt inom nyanläggning, skötsel och underhåll av grönområden med flera här tillhörande områden.

Med våra gedigna kunskaper, spetskompetens och moderna teknik är vi unika i branschen.


Sedan starten 1980 har vi arbetat intensivt med att förnya oss kontinuerligt. Vi strävar ständigt efter att vara kompletta i vårt fack.

För varje projekt ser vi till att kvalitetsansvariga som har ingående kunskap om projektet.


Tack vare vår långsiktiga strategi för nytänkande och moderna metoder i företaget är vi ledande i branschen. Vi arbetar också hårt för att vara i främsta ledet inom nya nischer, hitta innovativa arbetsmetoder och nya kundgrupper.


Kunskap och kvalitet är nyckelord för oss. Vi gör allt för att våra uppdragsgivare ska vara nöjda med vårt arbete. Till vårt framgångsrecept för framtiden är satsningen på våra medarbetares kompetensutveckling.


Vår uppgift är förverkliga de visioner som våra uppdragsgivare har. Vid nyanläggningar och renoveringar av utemiljöer lägger vi därför stor vikt vid att hitta en utformning som motsvarar dessa önskemål. Vid behov sker planeringen i samarbete med erfarna landskapsarkitekter.


Utetjänst AB har varit verksamt inom trädgårdsanläggning sedan 1980. Idag finns vi på många håll i södra Sverige. Vår bas ligger i Bjuv, vi finns dessutom i Malmö.


Utetjänst AB grundades den 1 mars 1980 av Leo Due och Ellen Due och drivs numera vidare av mångåriga anställda Anders Nilsson, Andreas Nielsen och Anders Fisch.


Företagets ursprungliga verksamhet var ogräsbekämpning och underhåll av trädgårdar. Till vår nuvarande adress flyttade vi 1986. Vi utför underentreprenader inom anläggning och underhåll av golfbanor och andra grönområden som parker, kyrkogårdar och trädgårdar. Nu säljer vi dessutom specialmaskiner och aggregat till grönytesektorn.


Vi har utvecklat en egen produkt för sprutsådd, Scan-Seed®. Med Scan-Seed® kan man så stora arealer på mycket kort tid. Bindemedlet Scan-Binder® utvecklades för att kunna "binda" fröet i marken för säkrare och bättre etablering vilket ger oss ett försprång i alla kvalitetsavseenden.