Ogräsbekämpning - Ättika


Ogräsbekämpning med ättika är en effektiv lösning på era problem med ogräs. Ättika är en biologiskt nedbrytbar produkt och ger minimal miljöpåverkan då ättika vid nedbrytningen bildar koldioxid och vatten.


Resultat brukar vara synliga redan efter några dagar efter bekämpning.


Allt arbete utförs av behörig personal och vi tar hand om anmälan till berörda myndigheter.Allt arbete utförs av behörig personal och vi tar hand om anmälan till berörda myndigheter.


garden3Användningsområden:

 • Upplagsplatser
 • Staket
 • Buskage
 • Stenbelagda gångar
 • Grusytor
 • Häckar
 • Pipelines
 • Oljedepåer
 • Husliv
 • Björnlokebekämpning
 • Kantsten och Refuger
 • Med mera

Fördelar:

 • Mycket prisvärd
 • Snabbt synligt resultat
 • Minsta möjliga miljöpåverkan
 • Kräver lite vatten
 • Ingen brandrisk