Anläggning 2

Anläggning av markbetong och naturstensytor kräver liksom plantering kompetens och noggrannhet. Kunskaper inom Anläggnings-Ama och dimensionering av överbyggnader är ett måste för att resultat skall bli lyckat. Detaljkunskaper om hur man lägger, hugger och tillpassar för bästa helhetsresultat är självklara egenskaper som behövs.


Vidare skall man kunna utveckla en anläggning utseendemässigt, med t.ex. ändrad mönsterläggning i olika mönsterläggningar. Att möta husfasaden med rätt material ger en bättre helhet.


Tänk på att trädgården är husets förlängda vardagsrum.


Kunskaper om materialens olika egenskaper krävs, i synnerhet vid beläggning med natursten, som t.ex. ölandssten, skiffer och granit.


 Redskapskännedom:

För att kunna arbeta rätt, krävs rätt redskap i kombination med hantverkskunnandet, som är en förutsättning för att ge kunden rätt kvalité.


Rätt utfört arbete till rätt pris i rätt tid.